Η γνώση βρίσκεται παντού

στην Epsilon Νet Training τη μοιραζόμαστε!

Αφράτης Αγγελής

Προϊστάμενος Οικονομικής Διεύθυνσης & Εισηγητής σεμιναρίων Δ.Π.Χ.Α., Κάτοχος FCCA

Πλαϊνό μενού

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Eισηγητής σεμιναρίων τόσο στα ΔΠΧΑ όσο και στην ελεγκτική μεθοδολογία βάσει των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου για τις εταιρείες Epsilon Net ΑΕ, PwC Advisory Services SA

Πιστοποιημένος εισηγητής του ΟΑΕΔ - ΛΑΕΚ

ΣΠΟΥΔΕΣ

2000 - 2004 |

Audit and Accounting Qualification, ACCA (Association of Chartered Certified Accountants UK)

Qualification – Fellow Member

1998 - 2003 |

Πτυχίο Οργάνωσης και Διοίκησης επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιά.

1991 |

Diploma in Computer Programming, Control Data Institute, Greece

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

2011 - σήμερα | Credit Agricole Leasing Hellas SA - Οικονομικός Διευθυντής.

2010 - 2011 | Credit Agricole Leasing Hellas SA - Οικονομικός Ελεγκτής.

2009 - 2010 | Ελληνικό Υπουργείο Οικονομικών - Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων.

Απασχόληση επί ένα έτος στο υπουργείο οικονομικών και την «Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων». Καθοριστική συμβολή στον προγραμματισμό και την εκτέλεση από την εποπτική αρχή του ελεγκτικού επαγγέλματος του πρώτου έργου επισκόπησης των πολιτικών και των διαδικασιών που οι ελεγκτικές εταιρείες έχουν θέσει σε εφαρμογή προκειμένου να παράσχουν ελεγκτικές υπηρεσίες ποιότητας στους πελάτες τους (σχετικό πρότυπο ISQC1).

2007 - 2009 | PwC Certified Auditors SA - Υπεύθυνος Ελέγχων.

2005 - 2007 | Ernst & Young Certified Auditors S.A - Υπεύθυνος Ελέγχων.

1999 - 2005 | Ernst & Young Certified Auditors S.A - Οικονομικός Διευθυντής.

1995 - 1999 | Mantas D. Seafood Processing SA - Βοηθός Λογιστή.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ο Αγγελής Αφράτης γεννήθηκε στις 08/03/1971.

ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ;

Δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις ή Επικοινωνήστε μαζί μας