Η γνώση βρίσκεται παντού

στην Epsilon Νet Training τη μοιραζόμαστε!

Diploma in Advanced Taxation

Έναρξη Τμήματος: Δευτέρα 11 Ιουλίου 2022

Πλαϊνό μενού

Σκοπός του προγράμματος

Η απόκτηση όλων των εξειδικευμένων γνώσεων που απαιτούνται για την ολοκληρωμένη εξάσκηση του επαγγέλματος του φοροτεχνικού. Οι συμμετέχοντες, μετά την ολοκλήρωση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος, θα είναι πλήρως καταρτισμένοι και ικανοί να διεκπεραιώσουν με επιτυχία το σύνολο των εργασιών που άπτονται της φορολογικής νομοθεσίας.

Οφέλη προγράμματος:

Το Diploma in Advanced Taxation, είναι πλήρως εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις, αλλά και τις τρέχουσες εξελίξεις στον τομέα της φορολογίας και αποτελεί τον Επαγγελματικό Τίτλο Πιστοποίησης που δίνει απάντηση στο ζητούμενο της υψηλού επιπέδου γνωστικής εξειδίκευσης, παρέχοντας στον κάτοχό του την πρωτοπορία στις εξελίξεις αφορούν στον κλάδου του.

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος ο συμμετέχων θα έχει:

  • Αποκτήσει ολοκληρωμένη γνώση της φορολογικής νομοθεσίας
  • Αποκτήσει γνώσεις σχετικά με τις τεχνικές ελέγχου
  • Αποκτήσει γνώσεις σχετικά με τη φορολογική αντιμετώπιση ομίλων εταιρειών
  • Αποκτήσει ικανότητες για παροχή ολοκληρωμένων φορολογικών συμβουλών

Απευθύνεται:

  • Οικονομικούς Διευθυντές
  • Ελεύθερους Επαγγελματίες Λογιστές, Φοροτεχνικούς
  • Στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων & Λογιστηρίων
  • Οικονομολόγους
  • Ορκωτούς Ελεγκτές

Συνοπτικές Πληροφορίες:

Εκπαιδευτικό Υλικό:

Περιλαμβάνει όλες τις τελευταίες εξελίξεις (Updates) που αφορά την τρέχουσα  Νομοθεσία.

Εισηγητές:

Αναγνωρισμένοι Εισηγητές με Μακροχρόνια επαγγελματική, αλλά και Ακαδημαϊκή εμπειρία από Ανεξάρτητη Φορολογική αρχή αλλά και Πιστοποιημένοι Ορκωτοί Ελεγκτές και Λογιστές  (FCCA, ΑΙΑ, ACA) με πολύχρονη εμπειρία στην πρακτική εφαρμογή της τρέχουσας Νομοθεσίας.

ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ;

Δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις ή Επικοινωνήστε μαζί μας