Η γνώση βρίσκεται παντού

στην Epsilon Νet Training τη μοιραζόμαστε!

Διεθνείς συνεργασίες

Πλαϊνό μενού

AIA

Η Epsilon Net από το 2000 και μετά έχει επιτύχει συνεργασίες με παγκόσμιους φορείς και ιδρύματα. Η αρχή έγινε με τον την Ένωση Διεθνών Λογιστών Μ. Βρετανίας, ΑΙΑ (Association of International Accountants) ο οποίος ορίζει την Epsilon Net ως αποκλειστικό πάροχο εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην Ελλάδα. 

Η συνεργασία με τον οργανισμό European Professional Training Center (EUPRO) και η εποπτεία της Ένωσης Διεθνών Λογιστών - A.I.A. της Μ. Βρετανίας, κάνουν τη διαφορά στους τίτλους επαγγελματικής πιστοποίησης της Epsilon Net Training η οποία εγγυάται την πλέον ολοκληρωμένη και ουσιαστική εξειδίκευση, με κορυφαίο επίπεδο εκπαιδευτικών υπηρεσιών και ποσοστά επιτυχίας που ξεπερνούν το 75%.

Οι τίτλοι που παρέχονται είναι: 

 • International Financial Reporting Standards (IFRS),
 • Auditing & Internal Review,
 • Management Accounting and Costing (M.A.C.)

Διεθνές Πανεπιστήμιο UNINETTUNO

Η Epsilon Net Α.Ε. και το Epsilon Net College, ανακοινώνουν την επίσημη έναρξη της συνεργασίας τους με το Διεθνές Πανεπιστήμιο UNINETTUNO, με έδρα στη Ρώμη.

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο UNINETTUNO είναι ένα δημόσιο μη-κρατικό Πανεπιστήμιο και αποτελεί ένα από τα κορυφαία ανώτατα ιδρύματα στον κόσμο. Ιδρύθηκε το 2005, απονέμει ακαδημαϊκούς τίτλους σπουδών πρώτου κύκλου σπουδών (Bachelor), προσφέρει εξειδικευμένες σπουδές δεύτερου κύκλου (Master), διδακτορικά και άλλους τίτλους μεταπτυχιακών σπουδών και μεταδιδακτορικής έρευνας, καθώς και μαθήματα επαγγελματικής κατάρτισης και επανεκπαίδευσης.  

Το Epsilon Net College, προσφέρει, σε συνεργασία με το Διεθνές Πανεπιστήμιο UNINETTUNO, το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Λογιστική και στα Χρηματοοικονομικά (MBA in ACCOUNTING & FINANCE) απόλυτα προσαρμοσμένο στις σύγχρονες ανάγκες της Ελληνικής αλλά και Ευρωπαϊκής Οικονομίας, στην Αγγλική αλλά και στην Ελληνική γλώσσα.

Στόχος του Epsilon Net College είναι τα πρώτα τμήματα να ξεκινήσουν στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα τον Μάρτιο του 2018

Ε.Κ.Π.Α.

Στην συνέχεια το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο συνεργάζεται με την Epsilon Net σε μακροχρόνια προγράμματα παρέχοντας πιστοποιημένους τίτλους σπουδών. Οι τίτλοι σπουδών αφορούν τον κλάδο της λογιστικής εξειδικεύοντας ακόμη περισσότερο τον λογιστή, οικονομολόγο, φοροτεχνικό, φοιτητή απλουστεύοντας την καθημερινότητα του και κρατώντας τον ενήμερο για όλες τις εξελίξεις.

Οι τίτλοι που παρέχονται είναι: 

 • Financial Accounting (FA)
 • Financial Accounting by Distance (FA by Distance)
 • Εξειδίκευση στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Τέλος επιτεύχθηκε συνεργασία σε μεταπτυχιακό επίπεδο με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Πραγματοποιήθηκε ένα εκπαιδευτικό Online πρόγραμμα (MBA Online Programme Path) που ως στόχο να βοηθήσει τους σπουδαστές να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες και την τεχνογνωσία που απαιτούνται για να εξελιχθούν σε αποτελεσματικά διευθυντικά στελέχη διεθνές επιπέδου.

Ως επίσημος εκπρόσωπος  του προγράμματος στην Ελλάδα προσφέρει τώρα το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) με την μέθοδο εξ αποστάσεως/online αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ.

Σημαντικό γεγονός αποτελούν οι εξαιρέσεις κάποιων μαθημάτων που παρέχονται στους φοιτητές που έχουν κάποιο πιστοποιημένο τίτλο που παρέχεται μέσω των μακροχρόνιων σεμιναρίων που πραγματοποιεί η Epsilon Net με το φορέα A.I.A και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Συγκεκριμένα εξαιρέσεις παρέχονται στους κατόχους διπλωμάτων:

 • Diploma in IFRS by A.I.A
 • Diploma in MAC by A.I.A
 • Diploma in Auditing and Internal Review BY A.I.A
 • Certificate in FA by EKPA
 • Certificate in FA by Distance learning by EKPA 

ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ;

Δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις ή Επικοινωνήστε μαζί μας