Η γνώση βρίσκεται παντού

στην Epsilon Νet Training τη μοιραζόμαστε!

Διακρίσεις - Πιστοποιήσεις

Μια σειρά διακρίσεις σε Εθνικό και Διεθνές επίπεδο μάς κάνουν ιδιαίτερα περήφανους όλα αυτά τα χρόνια, ενισχύοντας ταυτόχρονα τη δέσμευσή μας για τα επόμενα βήματα ανάπτυξης

Πλαϊνό μενού

ICT company of the year BITE_AWARDS_Stickers_ICT Company of the Year.png

Περισσότερες από δέκα διακρίσεις, συμπεριλαμβανομένης και της κορυφαίας διάκρισης «ICT Company of the Year», απέσπασαν οι εταιρίες του Ομίλου EPSILON NET στα «BITE Awards 2022», ως επιβράβευση του υψηλού τεχνολογικού επιπέδου και της δυναμικής επέκτασης του Ομίλου.

Για 11η συνεχή χρονιά, ο Όμιλος επιβεβαίωσε το υψηλό επίπεδο αναγνώρισής του στον πιο σημαντικό θεσμό βράβευσης της τεχνολογικής καινοτομίας στην Ελλάδα, αποσπώντας συνολικά 4 GOLD, 6 SILVER και 2 BRONZE βραβεία για την επιτυχή ανάπτυξη του Ομίλου, τις καινοτόμες υπηρεσίες και τα συστήματα πληροφορικής που προσφέρει, καθώς και την επιτυχή υλοποίηση εξειδικευμένων και πολύπλοκων εταιρικών έργων πληροφορικής.

Η Epsilon Training απέσπασε βραβείο στην κατηγορία: "Εκπαίδευση & Πιστοποίηση Δεξιοτήτων" και συγκεκριμένα:

  • EPSILON NET Group of Companies_Epsilon Training | Πιστοποίηση της Epsilon Training ως «Microsoft Learning Partner»

Accredited Training Organization People.png

Πιστοποίηση της Epsilon Training ως «Accredited Training Organization» από την  PeopleCERT  

Η Epsilon Training, μέλος του ομίλου Epsilon Net ανακοινώνει την πιστοποίηση της ως Accredited Training Organization για την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών και πιστοποιήσεων σε επαγγελματίες και στελέχη επιχειρήσεων), από την PeopleCERT,, ως επίσημου φορέα παροχής των πιστοποιημένων προγραμμάτων της.

Η PeopleCERT είναι  παγκόσμιος ηγέτης στην αξιολόγηση και πιστοποίηση επαγγελματικών δεξιοτήτων.

H Epsilon Training θα προσφέρει την προετοιμασία και εξέταση για την απόκτηση της πιστοποίησης PRINCE2®, ιδιοκτησίας PeopleCERT.

H μέθοδος PRINCE2®, είναι μια περιζήτητη παγκοσμίως πιστοποίηση στο τομέα της Διαχείρισης Έργων η οποία αναπτύχθηκε από την Βρετανική κυβέρνηση.

Στο πλαίσιο αυτό, αποτελεί δέσμευση του Ομίλου Epsilon Net και της Epsilon Training η προσφορά μιας κορυφαίας εμπειρίας κατάρτισης σε όλα τα γνωστικά πεδία που αναβαθμίζουν τις δεξιότητες εργαζομένων και επαγγελματιών και η πιστοποίηση αυτή συμπληρώνει με το καλύτερο τρόπο το εκπαιδευτικό portfolio μας στον εν λόγω γνωστικό τομέα.».

Diploma in Advanced Taxation

Η Epsilon Training, μέλος του ομίλου Epsilon Net ανακοινώνει την έναρξη του νέου Εκπαιδευτικού Προγράμματος με τίτλο «Diploma in Advanced Taxation»  στην Ελληνική γλώσσα, που απονέμεται από τον Διεθνή οργανισμό Association of International Accountants (A.I.A.) μετά από εξετάσεις στην ελληνική γλώσσα. Το Πρόγραμμα οδηγεί σε διεθνή πιστοποίηση, με την απονομή επαγγελματικού τίτλου κατάρτισης σε ειδικά θέματα φορολογικής νομοθεσίας και φορολογικού σχεδιασμού.

Το Diploma in Advanced Taxation είναι πλήρως εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις και τις τρέχουσες εξελίξεις στον τομέα της Φορολογίας, παρέχοντας όλες τις εξειδικευμένες γνώσεις που απαιτούνται για την ολοκληρωμένη εξάσκηση του επαγγέλματος του Φοροτεχνικού Συμβούλου και του στελέχους των Οικονομικών Υπηρεσιών. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Οικονομικούς Διευθυντές, Ελεύθερους Επαγγελματίες Λογιστές, Φοροτεχνικούς, Στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων & Λογιστηρίων, Οικονομολόγους, Ορκωτούς Ελεγκτές και λοιπούς επαγγελματίες του κλάδου.

Το Diploma προσφέρει τον Επαγγελματικό Τίτλο Πιστοποίησης παρέχοντας στον κάτοχό του εξειδίκευση υψηλού επιπέδου σε σύνθετα αντικείμενα του φορολογικού τομέα. Τα μαθήματα θα υλοποιηθούν από αναγνωρισμένους εισηγητές με μακροχρόνια επαγγελματική, αλλά και ακαδημαϊκή εμπειρία από την Ανεξάρτητη Φορολογική αρχή αλλά και από Πιστοποιημένους Ορκωτούς Ελεγκτές και Λογιστές  (FCCA, ΑΙΑ, ACA) με πολύχρονη εμπειρία στην πρακτική εφαρμογή της τρέχουσας νομοθεσίας.

Οι συμμετέχοντες, μετά την ολοκλήρωση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος, θα είναι πλήρως καταρτισμένοι και ικανοί να απαντήσουν με επιτυχία σε ειδικά θέματα που άπτονται της Φορολογικής Νομοθεσίας, αναπτύσσοντας εις βάθος γνώση πτυχές του κανονιστικού πλαισίου σύμφωνα με όσα ισχύουν στο τοπικό φορολογικό περιβάλλον της χώρας της κύριας επαγγελματικής τους δραστηριοποίησης (που για το πρόγραμμά είναι η Ελλάδα) καθώς και σε διεθνή φορολογικά θέματα (όπως για παράδειγμα το Φορολογικό Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΦΠΑ, Transfer Pricing).

Ο Διευθυντής της Epsilon Τraining, κ. Βαλάντης Μπίλλης δήλωσε: «Η συνεχής διεύρυνση των αναγκών του κλάδου των χρηματοοικονομικών επαγγελμάτων και η υψηλή ζήτηση εξειδικευμένων επαγγελματικών πιστοποιήσεων αποτελούν την βάση για την προσφορά ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων . Η Epsilon Training αντιμετωπίζει με συνέπεια τις ανάγκες της Ελληνικής Αγοράς, προσφέροντας συνεχώς νέα προγράμματα  Εκπαίδευσης & Πιστοποίησης υποστηρίζοντας τις ανάγκες του σύγχρονου  επαγγελματία για συνεχή εξέλιξη και αναβάθμιση».

Pearson VUE

Ο Όμιλος Epsilon Net, ανακοινώνει την είσοδο της Epsilon Training, της επιχειρηματικής μονάδας του Ομίλου για την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε επαγγελματίες και στελέχη επιχειρήσεων, στο Δίκτυο εξεταστικών κέντρων της Pearson VUE σε προϊόντα Microsoft

Ως επίσημος φορέας Τεχνικής Εκπαίδευσης «Microsoft Learning Center» η Epsilon Training αποτελεί πλέον εξεταστικό κέντρο για την παροχή Πιστοποιημένων τεχνικών προγραμμάτων εκπαίδευσης για όλα τα προϊόντα και τις τεχνολογίες της Microsoft, όπως: Azure, SQL Server, SharePoint Server, Windows Server, Exchange Server, Microsoft Security, Visual Studio, Office 365.

Η Pearson VUE, μέσω του παγκόσμιου δικτύου των κέντρων δοκιμών και των συνεργασιών της, παρέχει εξετάσεις υψηλής αξιοπιστίας και ακεραιότητας, βοηθά στην προετοιμασία των υποψηφίων με συμβουλευτική, εργαστήρια βασισμένα σε σενάρια, πρακτικές δοκιμές και επιπλέον, αναπτύσσει συνεχώς κορυφαίες τεχνολογίες δοκιμών που εξασφαλίζουν την πρόοδο μέσω διαπιστευτηρίων σε σχεδόν κάθε κλάδο.

Όλα τα Microsoft εκπαιδευτικά προγράμματα της Epsilon Training υλοποιούνται από πιστοποιημένους εισηγητές Microsoft Certified Trainers (MCTs), απευθύνονται σε επαγγελματίες ITs, Developers στην Ελλάδα & στην Κύπρο, αλλά και σε στελέχη που θέλουν να εξελιχθούν στους σχετικούς τομείς της τεχνολογίας. Πραγματοποιούνται δια ζώσης, στα δύο εκπαιδευτικά κέντρα που διαθέτει ο Όμιλος σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αλλά και online, μέσω πιστοποιημένης πλατφόρμας εκπαίδευσης.

Οι συμμετέχοντες στα εκπαιδευτικά προγράμματα λαμβάνουν το επίσημο εκπαιδευτικό υλικό Microsoft Official Courseware (MOC) και αξιοποιούν πρακτικά τα Online Labs του Microsoft Official Courseware. Στους συμμετέχοντες χορηγείται για κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα Πιστοποιητικό Παρακολούθησης, (Microsoft Partner Network Student Certificate) ενώ μετά την ολοκλήρωση του σχετικού κύκλου των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, έχουν πλέον τη δυνατότητα να αποκτήσουν, μέσω εξεταστικής διαδικασίας, την αντίστοιχη επαγγελματική πιστοποίηση της Microsoft.

Microsoft Learning Partner

Ο Όμιλος Epsilon Net, ανακοινώνει την πιστοποίηση της Epsilon Training (της επιχειρηματικής μονάδας του Ομίλου για την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε επαγγελματίες και στελέχη επιχειρήσεων) στο ευρύτερο δίκτυο εκπαιδευτικών συνεργατών της Microsoft. Η σημαντική αναγνώριση, αφορά την παροχή Πιστοποιημένων τεχνικών προγραμμάτων εκπαίδευσης για όλα τα προϊόντα και τις τεχνολογίες της Microsoft, όπως: 

Azure, SQL Server, SharePoint Server, Windows Server, Exchange Server, Microsoft Security, Visual Studio, Office 365. Η συγκεκριμένη πιστοποίηση, αποτελεί κομβικό σημείο στην στρατηγική του Ομίλου για την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων σε θέματα τεχνολογίας και ψηφιακού μετασχηματισμού, επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδο εμπειρίας & τεχνογνωσίας των στελεχών του και την συνεχώς αυξανόμενη δυναμική του στα πεδία της καινοτομίας και την ανάπτυξης. Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα, που θα υλοποιούνται από πιστοποιημένους εισηγητές Microsoft Certified Trainers (MCTs), απευθύνονται σε επαγγελματίες ITs, Developers στην Ελλάδα & στην Κύπρο αλλά και σε στελέχη που θέλουν να εξελιχθούν στους σχετικούς τομείς της τεχνολογίας. 

Παράλληλος στόχος της Epsilon Training είναι η σταδιακή ανάπτυξη online εκπαιδευτικών προγραμμάτων συνολικά για την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.Οι συμμετέχοντες στα εκπαιδευτικά προγράμματα, θα λαμβάνουν το επίσημο εκπαιδευτικό υλικό Microsoft Official Courseware (MOC) και θα αξιοποιούν πρακτικά τα Online Labs του Microsoft Official Courseware.

Στους συμμετέχοντες θα χορηγείται για κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα Πιστοποιητικό παρακολούθησης, (Microsoft Partner Network Student Certificate) ενώ μετά την ολοκλήρωση του σχετικού κύκλου των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν, μέσω εξεταστικής διαδικασίας, την αντίστοιχη επαγγελματική πιστοποίηση της Microsoft. 

Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα μπορούν να υλοποιηθούν δια ζώσης, μέσω των δύο εκπαιδευτικών κέντρων που διαθέτει ο Όμιλος σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αλλά και online, μέσω πιστοποιημένης πλατφόρμας εκπαίδευσης.

Education Leaders Awards 2021 education awards stickers 2021 GOLD.png

Education Leaders Awards 2021

Για 6η χρονιά, ο θεσμός των Education Leaders Awards, που διοργανώνεται από την BOUSSIAS, ανέδειξε το πανόραμα των βέλτιστων πρακτικών στην εκπαίδευση και επιβράβευσε φορείς και εκπαιδευτικούς από όλες τις βαθμίδες.

H Τελετή Βράβευσης πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 31 Μαΐου, στο House 124, με την παρουσία της Προέδρου κυρίας Άννα Διαμαντοπούλου, καθώς και τα μέλη της επιτροπής - εκπαιδευτικοί, εμπειρογνώμονες, πανεπιστημιακοί και εκπρόσωποι εκπαιδευτικών φορέων - όπου αξιολόγησαν περισσότερες από 210 υποψηφιότητες και επικύρωσαν τους νικητές.

H Epsilon Net Training απέσπασε Gold βραβείο στη κατηγορία Ανθρώπινο Δυναμικό με τίτλο υποψηφιότητας "Καλύτερο Εργασιακό Περιβάλλον" το οποίο παρέλαβαν ο Βαλάντης Μπίλλης, Διευθυντής Εκπαίδευσης και η Νάσια Σκούντζου, Group HR Manager, του Ομίλου Epsilon Net.

Το σύνολο των νικητών και των διακρίσεων είναι διαθέσιμα στον πίνακα που έχει αναρτηθεί στο https://www.educationleadersawards.gr/

Software House of The Year epsilonnet-bite_awards_software-house-of-the-year.png

Δέκα διακρίσεις απέσπασε ο Όμιλος Epsilon Net στα IMPACT BITE Awards 2021, συμπεριλαμβανομένης και της κορυφαίας διάκρισης SOFTWARE HOUSE OF THE YEAR.

Για 10η συνεχή χρονιά, ο Όμιλος Epsilon Net  επιβεβαίωσε την επιτυχημένη του πορεία στον πιο σημαντικό θεσμό βράβευσης της τεχνολογικής καινοτομίας στη χώρα μας, αποσπώντας 2 GOLD, 5 SILVER και 2 BRONZE βραβεία για τις καινοτόμες υπηρεσίες και τα συστήματα πληροφορικής που προσφέρει, καθώς και καινοτόμα εταιρικά έργα που έχει υλοποιήσει.  

  • Silver στην κατηγορία «Τηλεκπαίδευση» για την 360̊ ανταπόκριση στις ανάγκες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, εν μέσω πανδημίας

Education Leaders Awards 2020 image_home_intro_900_500_v1_optimized.png

Education Leaders Awards 2020

Παρά τις όποιες δυσκολίες προέκυψαν, το ξέσπασμα του Covid-19 δεν κατάφερε να επισκιάσει τον ετήσιο διαγωνισμό Education Leaders Awards, που πραγματοποιήθηκε και φέτος, για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, από την Boussias Communications. Η πρόεδρος των βραβείων, Άννα Διαμαντοπούλου και τα 36 μέλη της κριτικής επιτροπής, η οποία αποτελούνταν από εκπαιδευτικούς, εμπειρογνώμονες και επαγγελματίες από όλο το φάσμα της εκπαίδευσης, είχαν εξαιρετικά δύσκολο έργο, καθώς κλήθηκαν να αξιολογήσουν, εν μέσω πανδημίας και με τους δεδομένους περιορισμούς, περισσότερες από 200 υποψηφιότητες.

Για 5η συνεχή χρονιά η Epsilon Net Training,  βραβεύτηκε σε τρείς (3) κατηγορίες:

  • Καλύτερο Open Day, με τίτλο υποψηφιότητας: Ολοκληρωμένο Μοντέλο Εκπαίδευσης
  • Συνεργασία με Επιχειρηματικούς Φορείς & Οργανισμούςμε τίτλο υποψηφιότητας: Συνεργασία με Επιχειρηματικούς Φορείς & Οργανισμούς
  • Ανθρώπινο Δυναμικό, με τίτλο υποψηφιότητας: Καλύτερο εργασιακό περιβάλλον

Educaton Leaders Awards 2019 Education-Leaders-Awards-2019_stickers_GOLD.jpg

Education Leaders Awards 2019

Με ευρεία συμμετοχή και περισσότερους από 250 εκπροσώπους της εκπαιδευτικής κοινότητας από κάθε βαθμίδα της εκπαίδευσης και από κάθε γωνιά της Ελλάδας, ολοκληρώθηκαν την Παρασκευή 17 Μαΐου στο συνεδριακό κέντρο Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής τα Education Leaders Awards 2019 powered by RDC Informatics.

Στην τελετή απονομής ανακοινώθηκαν οι νικητές των βραβείων που για 4η συνεχόμενη χρονιά διοργάνωσε η εταιρεία Boussias Communications με σκοπό να αναδειχθούν και να επιβραβευθούν οι βέλτιστες πρακτικές στον χώρο της Εκπαίδευσης.

Η Epsilon Net Training παρευρέθηκε στην τελετή απονομής Education Leaders Awards 2019 powered by RDC Informatics και βραβεύτηκε στην κατηγορία Επένδυση / Πληροφορική – Παροχή Πιστοποιημένης Εκπαίδευσης Οικονομολόγων & Λογιστών στον Χρηματοοικονομικό και Λογιστικό Τομέα με το GOLD Βραβείο.

HR – Καλύτερο Εργασιακό Περιβάλλον Education leaders awards 2018 -GOLD.png

2018: Education Leaders Awards 2018

Με ευρεία συμμετοχή και περισσότερους από 400 εκπροσώπους της εκπαιδευτικής κοινότητας από κάθε βαθμίδα της εκπαίδευσης και από κάθε γωνιά της Ελλάδας, ολοκληρώθηκαν την Παρασκευή 18 Μαΐου στο συνεδριακό κέντρο Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής τα Education Leaders Awards 2018 powered by RDC Informatics. Στην τελετή απονομής ανακοινώθηκαν οι νικητές των βραβείων που για 3η συνεχόμενη χρονιά διοργάνωσε η εταιρεία Boussias Communications με σκοπό να αναδειχθούν και να επιβραβευθούν οι βέλτιστες πρακτικές στον χώρο της Εκπαίδευσης.

Την Τελετή Απονομής παρουσίασε η δημοσιογράφος Νικολέτα Κρητικού, ενώ χαιρετισμό απηύθυνε η Πρόεδρος της κριτικής επιτροπής, Άννα Διαμαντοπούλου.

Η Epsilon Net Training παρευρέθηκε στην τελετή απονομής Education Leaders Awards 2018 powered by RDC Informatics και βραβεύτηκε στην κατηγορία HR – Καλύτερο Εργασιακό Περιβάλλον με το GOLD Βραβείο.

Education Business Awards eba_site_training.jpg

2017: Εκπαίδευση στον Χρηματοοικονομικό και Λογιστικό Κλάδο

Η Epsilon Net Training παρευρέθηκε στην τελετή απονομής των 2ων Education Business Awards 2017 που διεξήχθησαν την Παρασκευή 5 Μαΐου στον πολυχώρο Αθηναϊς. Έπειτα από την επιτυχία του 2016, η Epsilon Net training βραβεύτηκε και φέτος στην κατηγορία "Εκπαίδευση στον Χρηματοοικονομικό και Λογιστικό Κλάδο". Με το παρόν βραβείο αναδεικνύει την αξία του διαμοιρασμού της γνώσης, θεωρώντας τον ως στοιχείο πολιτισμού και εξέλιξης. 


2016: Online & Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Έπαινος για την Epsilon Net στην απονομή τελετής των 1ων Education Business Awards 2016 που διεξήχθησαν στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία την Τετάρτη 20 Απριλίου. Στην τελετή παρευρέθησαν περισσότεροι από  200 επαγγελματίες της εκπαίδευσης και παρουσία της κριτικής επιτροπής, με προεδρεύουσα την κ. Μαριέττα Γιαννάκου, η Epsilon Net βραβεύτηκε στην κατηγορία Online & Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Μια βράβευση που συνδέει την εκπαίδευση με την τεχνολογία και την πληροφορική. Τα webinar & οι τίτλοι πιστοποίησης με την μορφή distance learning ισχυροποιούν την προσπάθεια της Epsilon Net να μοιραστεί την γνώση με όλη την Ελλάδα, προσπάθεια που έχει γραμμή αφετηρίας τις δωρεάν ημερίδες που έχουν αφήσει ανεξάλειπτα ίχνη στον απαιτητικό τομέα της εκπαίδευσης. 

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Η Epsilon Net είναι πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό Κέντρο Δια βίου μάθησης επιπέδου 2 με αριθμό αδείας 2000177.

H Epsilon Training ως ενεργό μέλος της Epsilon Net παρουσιάζει τα εταιρικά βραβεία που επηρεάζουν όλα τα τμήματα της εταιρίας και δεσμεύεται για καλύτερες υπηρεσίες και εκπαιδευτικά προγράμματα στο μέλλον.

Great Place to Work greatplacetowork.jpg

2020: Καλύτερο εργασιακό περιβάλλον για εταιρείες από 250 εργαζόμενους και πάνω
2019: Καλύτερο εργασιακό περιβάλλον για εταιρείες από 250 εργαζόμενους και πάνω
2018: Καλύτερο εργασιακό περιβάλλον για εταιρείες από 250 εργαζόμενους και πάνω
2017: Καλύτερο εργασιακό περιβάλλον για εταιρείες από 250 εργαζόμενους και πάνω
2016: Καλύτερο εργασιακό περιβάλλον για εταιρείες από 250 εργαζόμενους και πάνω
2015: Καλύτερο εργασιακό περιβάλλον για εταιρείες με 50 έως 250 εργαζόμενους

Bite Awards BITE_Awards_Logo_2016_200x200_Grayscale.jpg

2019: Πακέτα Λογισμικού ERP2019: ERP Συστήματα
2019: Εξειδικευμένες Κλαδικές Εφαρμογές-Τουρισμός
2019: ICT λύσεις σε Επαγγελματίες / Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
2018: ERP Συστήματα2018: Διαχείριση Ανθρωπίνου Δυναμικού
2018: ICTλύσεις σε Επαγγελματίες / Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
2017: Ολοκληρωμένες λύσεις υποστήριξης και εκπαίδευσης
2017: Ανάπτυξη και Δημιουργία θέσεων εργασίας
2017, 2015, 2014: Εξειδικευμένες εφαρμογές στον κλάδο των Ξενοδοχείων (PYLON Hospitality)
2016: Βραβείο στην κατηγορία Αποτελεσματική Εξυπηρέτηση Πελατών 
2016: Βραβείο στην κατηγορία Προμηθευτής Cloud Υπηρεσιών / Υποδομών για το Epsilon Cloud
2016: Βραβείο στη κατηγορία Προμηθευτής Λογισμικού
2015: Βραβεία στην κατηγορία Εισαγωγή Νέου Καινοτόμου Προϊόντος PYLON & στην κατηγορία Πακέτα Λογισμικού ERP / CRM / HR 
2015, 2014: Βραβείο στην κατηγορία “Εξειδικευμένες εφαρμογές στον κλάδο των Ξενοδοχείων” με το προϊόν PYLON
2013: 1ο βραβείο στην κατηγορία “Εξυπηρέτηση Πελατών”.
2012: 1η εταιρία σε προϊόντα για Λογιστές- Φοροτεχνικούς.

European Business Awards EBA_Ruban_d_Honneur_2013-14.jpg

European Business Awards
2019: National Winner στην κατηγορία The Customer and Market Engagement Award
2018: National Winner στην κατηγορία Digital Technology Award
2014: Ruban D’Honneur στην κατηγορία Entrepreneur of the Year για τον Πρόεδρο της Epsilon Net, κ. Ιωάννη Μίχο

Εθνικά Βραβεία Εξυπηρέτησης Πελατών EIP.jpg

2014: H Epsilon Net No1 «μεγάλη εταιρεία» στην Εξυπηρέτηση Πελατών Online!

2012: Ομάδα της Χρονιάς, Κατηγορία “Front- Line Εξυπηρέτηση”.

Europe’s 500 europe500.jpg

Ένταξη της εταιρίας για τέσσερις συνεχείς χρονιές ανάμεσα στις «500 πιο δυναμικές εταιρίες της Ευρώπης»,

σύμφωνα με το Ινστιτούτο «Europe’s Jobs Creating Companies».

ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ;

Δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις ή Επικοινωνήστε μαζί μας