Η γνώση βρίσκεται παντού

στην Epsilon Νet Training τη μοιραζόμαστε!

Business Skills

Πλαϊνό μενού

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στόχος των business skills μαθημάτων είναι να βοηθήσει τις επιχειρήσεις στην αποτελεσματική διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού, ώστε αυτό να είναι αφοσιωμένο και ενθουσιώδες. Μέσω των μαθημάτων προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις εκπαίδευσης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών από τις βασικές ανάγκες εκπαίδευσης μέχρι εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες. Παρέχουμε προκαθορισμένα πακέτα εκπαιδευτικών σεμιναρίων, αλλά και προσαρμοσμένα στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης σεμινάρια που αφορούν τα παρακάτω αντικείμενα:

MANAGEMENT

 • Leadership - Coaching Skills. Παρακίνηση (Motivation)
 • Time & Stress Management - Αποτελεσματική Διαχείριση Χρόνου & Άγχους  
 • Project Management - Αποτελεσματική Διαχείριση Έργου
 • Train the Trainer - Εκπαίδευση Εκπαιδευτών 
 • Επιλογή & Αξιολόγηση Απόδοσης Προσωπικού. Διαχείριση Προσωπικού
 • Διαχείριση Κρίσεων - Συγκρούσεων (Crisis & Conflict Management) 
 • Presentation skills
 •  Η Δυναμική της Ομάδας
 • Τeam Βuilding
 • Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού – ΗR
 • Αξιολόγηση Απόδοσης Προσωπικού
 • Ο Ρόλος και οι Δεξιότητες της Γραμματέως Διοίκησης

SALES

 • Διατήρηση Πελατών σε Περίοδο Κρίσης (Retention of Clients)
 • Η νέα πρωτοποριακή μέθοδος Είσπραξης ανεξόφλητων οφειλών
 • Η νέα διάσταση του Credit Control
 • Τεχνικές Διαπραγματεύσεων Sales Skills -Advanced Sales Skills
 • Η Εφαρμογή της Ψυχολογίας στις Πωλήσεις
 • After Sales Support
 • Τηλεφωνική Πώληση
 • Πωλήσεις για Καταστήματα Λιανικής
 • Πωλήσεις με Συναισθηματική Νοημοσύνη (EQ Skills)
 • Συγκράτηση & Εξεύρεση Πελατών σε Περίοδο Κρίσης (Acquisition of Clients) 
 • Διαχείριση Δύσκολων Πελατών – Προμηθευτών

CUSTOMER SERVICE

 • Αποτελεσματική Εξυπηρέτηση Πελατών
 • Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση
 • Front Desk - Reception Service (Υποδοχή & Εξυπηρέτηση) 
 • Χειρισμός Αντιρρήσεων Πελατών - Διαχείριση Παραπόνων 

COMMUNICATION

 • Αποτελεσματική Επικοινωνία - Ανάπτυξη Δεξιοτήτων 
 • Ενδοεταιρική Επικοινωνία
 • Δεξιότητες Επικοινωνίας - Ομαδικότητα (Team Building)
 • Τηλεφωνική Επικοινωνία
 • Negotiation Skills
 • Δημόσιες Σχέσεις και Ανάπτυξη Στρατηγικών Συνεργασιών

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Δηλώστε το ενδιαφέρον σας συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας.

τέσσερα + δύο =

Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά

ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ;

Δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις ή Επικοινωνήστε μαζί μας