Η γνώση βρίσκεται παντού

στην Epsilon Νet Training τη μοιραζόμαστε!

Auditing & Internal Review - Αναλυτικός Οδηγός Μαθημάτων

Οι ανάγκες του νέου παγκοσμιοποιημένου περιβάλλοντος προϋποθέτουν την απόκτηση γνώσεων & πρακτικών εξειδίκευσης που καθιστούν απαραίτητη την προσαρμογή μας σ’ αυτό. Το Diploma in Auditing & Internal Review σχεδιασμένο αποκλειστικά γι’ αυτό το σκοπό αποτελεί το πλέον σύγχρονο εφόδιο ανώτερης θεωρητικής & πρακτικής Εξειδίκευσης βασισμένο στα Διεθνή Λογιστικά και στα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα.

Πλαϊνό μενού

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

  
 • Εισαγωγή - Η φύση και οι στόχοι της Ελεγκτικής διαδικασίας και του Εσωτερικού Ελέγχου
 • Το κανονιστικό πλαίσιο των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών
 • Το κανονιστικό πλαίσιο του Εσωτερικού Ελέγχου
 • Το περίγραμμα της ελεγκτικής διαδικασίας - τα βήματα της ελεγκτικής διαδικασίας  
 • Η διαδικασία σχεδιασμού του Ελέγχου
 • Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου         
 • Ενδείξεις (ευρήματα) Ελέγχου και πραγματικοί έλεγχοι-αξιολογήσεις      
 • Ελαχιστοποίηση κινδύνων κατά την αξιολόγηση των πληροφοριών 
 • Το στάδιο ολοκλήρωσης της Ελεγκτικής Διαδικασίας 
 • Αναφορά Ελέγχου
 • Εσωτερικός Έλεγχος και εσωτερική επιθεώρηση  

ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ;

Δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις ή Επικοινωνήστε μαζί μας