Αρχική Facebook Facebook
ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2013Απευθύνεται:

Σε Λογιστές, Φοροτεχνικούς και Ανώτερα Στελέχη Λογιστηρίων επιχειρήσεων που επιθυμούν να γνωρίσουν, αλλά και να ανανεώσουν ή να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους αναφορικά με την πρακτική των εργασιών τέλους χρήσηςΣκοπός Προγράμματος:

στο να λάβουν οι συμμετέχοντες ολοκληρωμένη γνώση γύρω απο το θέμα του σεμιναρίου και να δοθούν απαντήσεις σε θέματα όπως
-Ποιά είναι η λογιστική διαδικασία κλεισίματος μιας χρήσεως;
-Η φορολογία εισοδήματος που άπτεται του κλεισίματος της χρήσεως;
- Η συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για Α.Ε. και Ε.Π.Ε.;
-Η Διανομή κερδών με βάση τις ισχύουσες διατάξεις
-Μεθοδολογία σχηματισμού των αφορολογήτων αποθεματικών

 ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ

 Εισηγητές:
Δρ. ΚΡΙΑΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
Οικονομολόγος, Κοστολόγος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων με μεγάλη διδακτική και πρακτική εμπειρία.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:

- Κερδοζημίες και παρακολούθηση της επιχείρησης κατά τη διάρκεια του έτους
- Απογραφή – Αποτίμηση
- Συμπεριφορά των λογ/σμών στο τέλος της χρήσης
- Τακτοποίηση λογ/σμών πριν το κλείσιμο
- Χειρισμός ειδικών θεμάτων (ελλείμματα– πλεονάσματα, αποτίμηση απαιτήσεων & υποχρεώσεων σε Ξ.Ν., προβλέψεις κ.λπ.)
- Μεταβατικοί λογαριασμοί
- Κλείσιμο λογ/σμών και Εξαγωγή αποτελέσματος  εσωλογιστικά & εξωλογιστικά
- Αναγνώριση Δαπανών προς έκπτωση
- Αποσβέσεις Παγίων στοιχείων 
- Αφορολόγητα αποθεματικά – Νέος Αναπτυξιακός Νόμος
- Αποτελέσματα τέλους Χρήσης 2013 σύμφωνα με την τελευταία Νομολογία 
- ΦΠΑ και εργασίες Τέλους Χρήσεως
- Εκπιπτόμενες & μη εκπιπτόμενες δαπάνες από πλευράς Φορολογίας Εισοδήματος
- Προσδιορισμός του φόρου και προκαταβολής του φόρου
- Διανομή των κερδών
- Σύνταξη Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος
- Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με το ΕΓΛΣ και το Κ.Ν. 2190/20
- Σύνταξη Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων χρήσεων, Λογ/σμών  Εκμεταλλεύσεων & Διάθεση Αποτελεσμάτων
- Άλλες πληροφορίες που εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις
- Προσάρτημα – Πληροφορίες που περιλαμβάνειΕΠΙΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Ο.Α.Ε.Δ.
ΤΟΠΟΣ: Εκπαιδευτικό Κέντρο Epsilon Business Training,17ης Νοεμβρίου 79, Κωνσταντινοπολίτικα, Θεσσαλονίκη
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 (17:00-22:00) &
ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 (09:30-14:30)

ΚΟΣΤΟΣ: Για τα μέλη του Epsilon Network & τους συνδρομητές του ΕΨΙΛΟΝ 7: 180.00€
Για μη-μέλη: 230.00€
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

κα Κασαμπαλή Πόπη
Τηλ: 2310 981700, Fax: 2310 953615
E-mail:training@epsilontraining.gr

Το σεμινάριο επιχορηγείται απο τον ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ 0,45%. Υποβολή Κατάθεσης προγράμματος μέσω ΛΑΕΚ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://laek.oaed.gr του ΟΑΕΔ μέχρι: 28 Μαρτίου 2014

Για online εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλούμε συμπληρώστε την φόρμα που ακολουθεί. Για αποστολή Δήλωσης Συμμετοχής με fax παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Επωνυμία Επιχείρησης:* 
Είδος Επιχείρησης / Επάγγελμα:* 
Διεύθυνση:*
Τ.Κ.:*
Πόλη:*
Τηλέφωνo:*
Τηλέφωνo 2:
Fax:
Α.Φ.Μ.:
Δ.Ο.Υ.:
E-mail:*

Υπεύθυνος Συμπλήρωσης Αίτησης

Ονοματεπώνυμο:*
Θέση στην επιχείρηση:*
Τηλέφωνο:*
Κινητό:
Aτομα που θα συμμετέχουν στο Σεμινάριο
1o Aτομο
Ονοματεπώνυμο*
Θέση στην Επιχείρηση*
Δηλώστε περισσότερες συμμετοχές ...
Αφαίρεση συμμετοχών ...
     2011 © Epsilontraining