Η γνώση βρίσκεται παντού

στην Epsilon Νet Training τη μοιραζόμαστε!

Το Νέο Ασφαλιστικό Πλαίσιο από 01/01/2017

Ότι πρέπει να γνωρίζετε για τους υπόχρεους, τη βάση υπολογισμού των εισφορών μισθωτών και αυτοαπασχολουμένων

Το σεμινάριο επιχορηγείται απο τον ΟΑΕΔ - ΛΑΕΚ 0,24%.

Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων

Λεπτομέρειες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΣΤΟΧΟΣ

Πλήρης ενημέρωση για τη νέα νομοθεσία.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε :

 • Λογιστές, Οικονομολόγους, Φοροτεχνικούς
 • Στελέχη Επιχειρήσεων
 • Οικονομικούς Διευθυντές
 • Υπαλλήλους Τμημάτων Μισθοδοσίας
 • Διευθυντές HR
 • Στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων & Λογιστηρίων

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το σεμινάριο ολοκληρώνεται σε 1 ημέρα.

Συνολική διάρκεια: 0 ώρες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Τα θέματα που ενδεικτικά θα αναλυθούν, είναι:

Α. ΕΦΚΑ – ο νέος φορέας

 • Ποια ασφαλιστικά ταμεία εντάσσονται
 • Ποια ασφαλιστικά ταμεία εξαιρούνται Ασφαλιστέα πρόσωπα – Υποχρεωτική ασφάλιση

Β. Εισφορές μισθωτώνΥπόχρεοι – εξαιρούμενοι

 • Κατηγορίες ασφαλισμένων με εισφορές μισθωτών
 • Ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών
 • Ελάχιστη μηνιαία βάση υπολογισμού

Γ. Εισφορές αυτοαπασχολουμένων – ελ. Επαγγελματιών - Επιστημόνων

 • Υπόχρεοι – Κατηγορίες ασφαλιστέων προσώπων
 • Βάση υπολογισμού εισφορών
 • Νέοι επαγγελματίες Μέλη εταιρειών, Μέλη ΔΣ
 • Αμειβόμενοι με δελτίο παροχής υπηρεσιών με 1 ή 2 εργοδότες (μπλοκάκια)
 • Δικηγόροι – υγειονομικοί
 • Ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών

Δ. Παράλληλη ασφάλισηΔιάκριση ασφαλιστέων δραστηριοτήτων

 • Υπολογισμός εισφορών
 • Ελάχιστη βάση υπολογισμού  

Ε. Εισφορές επικουρικής ασφάλισης

ΣΤ. Εισφορές υγειονομικής περίθαλψης

Ζ. Εθνική – Ανταποδοτική Σύνταξη

Η. Απασχόληση Συνταξιούχων

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Οι δηλώσεις συμμετοχής έχουν λήξει.

ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ;

Δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις ή Επικοινωνήστε μαζί μας