Η γνώση βρίσκεται παντού

στην Epsilon Νet Training τη μοιραζόμαστε!

Όλες οι αλλαγές στον Φ.Π.Α με τον Ν.4446/2016

Το σεμινάριο επιχορηγείται απο τον ΟΑΕΔ - ΛΑΕΚ 0,24%.

Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων

Λεπτομέρειες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΣΤΟΧΟΣ

Θα γίνει πλήρης ανάλυση των διατάξεων ΦΠΑ και όλες τις Τροποποιήσεις μέχρι το ν. 4446/2016.

 • Απαλλαγές στα πλαίσια των εξαγωγών και των ενδοκοινοτικών παραδόσεων
 • Δικαίωμα έκπτωσης - PRORATA και διακανονισμός ΦΠΑ των επενδυτικών αγαθών
 • Τόπος φορολογίας των υπηρεσιών
 • Νέο Έντυπο Περιοδικής Δήλωσης ΦΠΑ

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε :

 • Λογιστές, Οικονομολόγους, Φοροτεχνικούς
 • Στελέχη Επιχειρήσεων
 • Οικονομικούς Διευθυντές
 • Στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων & Λογιστηρίων

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το σεμινάριο ολοκληρώνεται σε 1 ημέρα.

Συνολική διάρκεια: 0 ώρες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 • Αναφορά στις τελευταίες τροποποιήσεις του Κώδικα ΦΠΑ με βάση τους πρόσφατους νόμους μέχρι και τον νόμο  4446/2016 (όπως ρυθμίσεις σχετικά με το προσφυγικό, εδαφικότητα του ΦΠΑ, συντελεστές ΦΠΑ, ειδικό καθεστώς αγροτών, κλπ.)
 • Συνοπτική παρουσίαση ενδοκοινοτικών αποκτήσεων/παραδόσεων, εισαγωγών/εξαγωγών και συναφείς υποχρεώσεις ( τριγωνικές συναλλαγές, υποχρεώσεις ελέγχου συναλλαγών μέσω VIES, δηλωτικές υποχρεώσεις, κλπ)    
 • Απαλλαγές στα πλαίσια των εξαγωγών και των ενδοκοινοτικών παραδόσεων (Τροποποίηση της διαδικασίας εκδόσεως Ειδικού Απαλλακτικού - ΕΔΔΑ),Υπολογισμός ορίου απαλλαγής, Δικαιολογητικά , κλπ.)   
 • Τόπος φορολογίας των υπηρεσιών στις συναλλαγές των υποκειμένων με επιχειρήσεις  του εξωτερικού ( πχ. ηλεκτρονικές υπηρεσίες, υπηρεσίες μεταφορών, κλπ.)  
 • Δικαίωμα έκπτωσης γενικά-Επιμερισμός του δικαιώματος έκπτωσης (Pro-Rata) –Επιδοτήσεις - Παραδείγματα    
 •  Διακανονισμός επενδυτικών αγαθών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33, όπως ισχύει .    
 • Επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου γενικά και χρόνος παραγραφής του.
 • Επεξήγηση ορισμένων κωδικών με βάση το νέο έντυπο της  Περιοδικής Δήλωσης ΦΠΑ - έκδοση 2016.  
 • Λοιπά επίκαιρα θέματα

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Οι δηλώσεις συμμετοχής έχουν λήξει.

ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ;

Δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις ή Επικοινωνήστε μαζί μας