Η γνώση βρίσκεται παντού

στην Epsilon Νet Training τη μοιραζόμαστε!

Το Νέο Ασφαλιστικό πλαίσιο και όλες οι αλλαγές σε σχέση με τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης Ε.Φ.Κ.Α

Ότι πρέπει να γνωρίζετε για τους υπόχρεους, τη βάση υπολογισμού των εισφορών μισθωτών και αυτοαπασχολουμένων

Το σεμινάριο επιχορηγείται απο τον ΟΑΕΔ - ΛΑΕΚ 0,24%.

Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων

Λεπτομέρειες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΣΤΟΧΟΣ

Πλήρης ενημέρωση για τη νέα νομοθεσία.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε :

 • Στελέχη Επιχειρήσεων
 • Οικονομικούς Διευθυντές
 • Υπαλλήλους Τμημάτων Μισθοδοσίας
 • Διευθυντές HR
 • Στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων & Λογιστηρίων

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το σεμινάριο ολοκληρώνεται σε 1 ημέρα.

Συνολική διάρκεια: 0 ώρες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Τα θέματα που ενδεικτικά θα αναλυθούν, είναι:

ΕΦΚΑ – ο νέος φορέας 

 • Ποια ασφαλιστικά ταμεία εντάσσονται
 • Ποια ασφαλιστικά ταμεία εξαιρούνται Ασφαλιστέα πρόσωπα – Υποχρεωτική ασφάλιση
 • Ασφαλιστέα πρόσωπα

Παράλληλη ασφάλιση 

 • Διάκριση ασφαλιστέων δραστηριοτήτων
 • Υπολογισμός εισφορών
 • Ελάχιστη βάση υπολογισμού

Εισφορές μισθωτών

 • Υπόχρεοι – εξαιρούμενοι
 • Κατηγορίες ασφαλισμένων με εισφορές μισθωτών
 • Ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών
 • Ελάχιστη μηνιαία βάση υπολογισμού

Εισφορές μη μισθωτών – αυτοαπασχολουμένων – ελ. Επαγγελματιών

 • Υπόχρεοι – Κατηγορίες ασφαλιστέων προσώπων
 • Βάση υπολογισμού εισφορών
 • Νέοι επαγγελματίες
 • Μέλη εταιρειών, Μέλη ΔΣ
 • Αμειβόμενοι με δελτίο παροχής υπηρεσιών με 1 ή 2 εργοδότες (μπλοκάκια)
 • Δικηγόροι – υγειονομικοί
 • Ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών
 • Εισφορές επικουρικής ασφάλισης
 • Εισφορές υγειονομικής περίθαλψης
 • Απασχόληση συνταξιούχων

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Οι δηλώσεις συμμετοχής έχουν λήξει.

ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ;

Δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις ή Επικοινωνήστε μαζί μας