Η γνώση βρίσκεται παντού

στην Epsilon Νet Training τη μοιραζόμαστε!

Πρακτικό Γραφείο - Μισθοδοσία και Εργατικά

Το σεμινάριο επιχορηγείται απο τον ΟΑΕΔ - ΛΑΕΚ 0,24%.

Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων

Λεπτομέρειες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΣΤΟΧΟΣ

    

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε :

 • Λογιστές, Οικονομολόγους, Φοροτεχνικούς
 • Στελέχη Επιχειρήσεων
 • Υπαλλήλους Τμημάτων Μισθοδοσίας
 • Διευθυντές HR
 • Νεοεισερχόμενους λογιστές στην αγορά εργασίας

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το σεμινάριο ολοκληρώνεται σε 2 ημέρες.

Συνολική διάρκεια: 12 ώρες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ενότητα 1η: Νομοθετικό Πλαίσιο

 • Βασικές εργατικές & ασφαλιστικές έννοιες με όλες τις τελευταίες αλλαγές
 • Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας & Κατώτατος Νομοθετημένος Μισθός - Ημερομίσθιο
 • Είδη Συμβάσεων Εργασίας και η ισχύς τους
 • Μερική και εκ περιτροπής απασχόληση
 • Άδεια, ερμηνεία, ανάλυση, τύποι αδείας
 • Ασθένεια, Λοχεία, Προστασία Μητρότητας, Στράτευση
 • Υπερεργασία, Υπερωρίες, Προσαυξήσεις, Πρόσθετες Αποδοχές
 • Ωράρια εργασίας - μεταβολές - διάλειμμα
 • Διαδικασίες με Ο.Α.Ε.Δ. – Επ. Εργασίας – Ι.Κ.Α.  

Ενότητα 2η: Πρακτικός οδηγός - Παραδείγματα

 • Αναλυτικοί υπολογισμοί – παραδείγματα για όλο το 1ο μέρος
 • Υπολογισμός εμμίσθου, ημερομισθίου, ωρομισθίου
 • Υπολογισμός μερικής & εκ περιτροπής απασχόλησης
 • Υπολογισμός Αποδοχών, Δώρων, Επιδομάτων, Αποζημιώσεων
 • Υπολογισμός & Επιμερισμός Εισφορών, Φ.Μ.Υ., Εκκαθάριση
 • Υπολογισμός Α.Π.Δ., Προσωρινής Φ.Μ.Υ.  

Ενότητα 3η: Επίκαιρα Θέματα

 • Αποδείξεις Πληρωμών, Βεβαιώσεις Αποδοχών
 • Έλεγχος Μισθοδοτικών Καταστάσεων & Λοιπές Εκτυπώσεις
 • Ηλεκτρονικά Έντυπα (Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ) Πρακτική Τ.Ε.Ι., Μαθητεία Ο.Α.Ε.Δ.
 • Χειρισμός Υπερωριών, Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών, Μειωμένο Ωράριο
 • Μεταβολή από Πλήρη σε μερική απασχόληση, διαδοχικές συμβάσεις
 • Ετεροχρονισμένη Ασθένεια, αφαίρεση επιδ. μητρότητας, βραχεία ασθένεια
 • Μονοήμερες άδειες, άνευ αποδοχών, βιβλίο αδειών, μεταφορά αδείας  

Όλα τα παραπάνω θα εφαρμοστούν με πρακτικά παραδείγματα στις εφαρμογές μισθοδοσίας της Epsilon Net την τελευταία μέρα του σεμιναρίου.

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

+ τέσσερα = έξι

Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά

ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ;

Δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις ή Επικοινωνήστε μαζί μας