Η γνώση βρίσκεται παντού

στην Epsilon Νet Training τη μοιραζόμαστε!

Όλες οι αλλαγές στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, στον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας και Ασφαλιστικών Εισφορών από 01/01/2017

Το σεμινάριο επιχορηγείται απο τον ΟΑΕΔ - ΛΑΕΚ 0,24%.

Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων

Λεπτομέρειες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΣΤΟΧΟΣ

Άμεση ενημέρωση για την τρέχουσα νομοθεσία.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε :

  • Λογιστές, Οικονομολόγους, Φοροτεχνικούς
  • Στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων & Λογιστηρίων

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το σεμινάριο ολοκληρώνεται σε 1 ημέρα.

Συνολική διάρκεια: 0 ώρες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Φορολογία Εισοδήματος 

α. Φυσικά Πρόσωπα. Νέα κλίμακα. Μισθωτών, Συνταξιούχων, Ατομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας, αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας.

β. Σε ποια φυσικά πρόσωπα θα ισχύσει μείωση του φόρου με παραδείγματα και εφαρμογές.

γ. Φορολογία μερισμάτων. Αλλαγή στον συντελεστή φορολόγησης και παρακράτησης με παραδείγματα και εφαρμογές.

δ. Εισόδημα από ακίνητη περιουσία, νέος τρόπος φορολόγησης.

ε. Νέα κλίμακα υπολογισμού εισφοράς αλληλεγγύης με παραδείγματα και εφαρμογές.

στ. Προσωπικές εταιρείες, κοινωνίες, Κ/Ξ, αστικές κερδοσκοπικές ή μη, με απλογραφικά βιβλία. Νέος τρόπος φορολόγησης.

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

α. Όλες οι αλλαγές στο ειδικό Καθεστώς Φορολογίας των αγροτών

β. Μεταβολές στις αυτοπαραδόσεις των αγαθών. Νέες απαλλαγές με παραδείγματα και εφαρμογές.

Νέο Ασφαλιστικό

α. Η Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 39, 40 και 98 του Ν.4387/2016 και ο καθορισμός των ασφαλιστικών εισφορών για Ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους, και αγρότες από 01/01/2017

β. Νέο σύστημα υπολογισμού αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών με παραδείγματα και εφαρμογές.

γ. Ασφαλιστικές εισφορές μελών εταιρειών. Τρόπος υπολογισμού.

δ. Ανώτατο όριο μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών με παραδείγματα και εφαρμογές.

ε. Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ υγειονομικής περίθαλψης.

στ. Μηνιαία ελάχιστη βάση εισοδήματος, υπολογισμός της ασφαλιστικής εισφοράς.

ζ. Ασφαλιστικές εισφορές σε παράλληλη ασφάλιση. Πως θα υπολογίζονται με παραδείγματα και εφαρμογές.

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Οι δηλώσεις συμμετοχής έχουν λήξει.

ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ;

Δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις ή Επικοινωνήστε μαζί μας