Η γνώση βρίσκεται παντού

στην Epsilon Νet Training τη μοιραζόμαστε!

Έλεγχος απασχόλησης προσωπικού – υποχρεώσεις επιχείρησης σε ΙΚΑ & ΣΕΠΕ

Βήμα – βήμα η διαδικασία ελέγχου, οι διασταυρώσεις μεταξύ των υπηρεσιών και τα σημεία που πρέπει να προσέξει η επιχείρηση

Το σεμινάριο επιχορηγείται απο τον ΟΑΕΔ - ΛΑΕΚ 0,24%.

Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων

Λεπτομέρειες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΣΤΟΧΟΣ

Άμεση ενημέρωση για τις απαραίτητες διαδικασίες που αφορούν τους ελέγχους από ΙΚΑ – ΣΕΠΕ.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε :

 • Υπαλλήλους Τμημάτων Μισθοδοσίας
 • Διευθυντές HR
 • Στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων & Λογιστηρίων

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το σεμινάριο ολοκληρώνεται σε 2 ημέρες.

Συνολική διάρκεια: 0 ώρες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κυρώσεις – Πρόστιμα. Ενστάσεις - Προσφυγές

 • Το πλαίσιο επιβολής διοικητικών κυρώσεων βάσει της Υ.Α. 2063/Δ1 632/2011
 • Επιβαλλόμενα πρόστιμα σε επιχείρηση κατά Δέσμια Αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας (Υ.Α. 27397/122/19.8.2013)
 • Κυρώσεις επί μη αναγραφής εργαζομένου στον πίνακα προσωπικού (Αδήλωτη εργασία
 • Κυρώσεις ΙΚΑ & Ε.ΥΠ.Ε.Α. επί  μη τήρησης του Ε4  από τον υπόχρεο εργοδότη 
  [ΥΑ. Φ11321/11115/802/2.6.2014]
 • Πρόστιμο επί μη εμπρόθεσμης ηλεκτρονικής αναγγελίας πρόσληψης
 • Πρόστιμο επί απασχόλησης επιδοτούμενου ανέργου (Άρθρο 19, Ν. 4144/18.4.2013)
 • Ποια πρόστιμα επιβάλλονται  για την μη αναγγελία ή την  εκπρόθεσμη  αναγγελία  οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού - Ε5
 • Πρόσβαση των Επιθεωρητών Εργασίας στα απαραίτητα στοιχεία του ΟΑΕΔ και του ΙΚΑ  Άρθρο 5, Υ.Α. 28153/126/28.8.2013
 • Πρόστιμο αδήλωτης εργασίας. Τρόποι διαχείρισης
 • Πρόσκληση  σε εργοδότες για παροχή εξηγήσεων
 • Ένσταση προς την αρμόδια Τοπική Διοικητική Επιτροπή  (ΤΔΕ) του ΙΚΑ
 • Προσφυγή κατά της απόφασης της ΤΔΕ του ΙΚΑ
 • Παραγραφή αξιώσεων Ε.Φ.Κ.Α.  άρθρο 95, N. 4387/2016
 • Δυνατότητα άσκησης προσφυγής από τις επιχειρήσεις
 • Άσκηση αίτησης θεραπείας

Σημεία Ελέγχου . Σύννομοι τρόποι αποτελεσματικής διαχείρισης

 • Το εκκαθαριστικό σημείωμα μισθοδοσίας ως στοιχείο ελέγχου
 •  Συμψηφισμός  στον υπέρτερο του νόμιμου μισθό των οφειλόμενων προσαυξήσεων και σύννομη αποτύπωση τους  στα εκκαθαριστικά σημειώματα μισθοδοσίας
 • Το πλαίσιο  αναγνώρισης  του χρόνου της Προϋπηρεσίας για αποφυγή επιβολής κυρώσεων
 • Τι πρέπει να προσεχθεί επί διακεκομμένου ωραρίου εργασίας 
 • Το πλαίσιο σύννομης χορήγησης διαλείμματος
 • Η έννοια της βλαπτικής μεταβολής και πως μπορεί να αντιδράσει ένας εργαζόμενος που θίγεται το εργασιακό του καθεστώς
 • Η  Ατομική Σύμβαση Εργασίας  και τα στοιχεία που περιλαμβάνει ως μέσο πρόληψης επιβολής κυρώσεων
 • Απασχολούμενος με περισσότερες της μίας ειδικότητες. Τρόποι διαχείρισης
 • Απασχολούμενος με περισσότερες της μίας επιχειρήσεις. Τρόποι διαχείρισης
 • Υποχρέωση εργοδότη για την τήρηση στοιχείων
 • Τι πρέπει να περιλαμβάνουν οι συμβάσεις μερικής απασχόλησης
 • Τρόπος υπολογισμού  αποδοχών επί Μερικής Απασχόλησης. Η διαφορά υπολογισμού μεταξύ ΙΚΑ & ΣΕΠΕ
 • Κυρώσεις ΙΚΑ & Ε.ΥΠ.Ε.Α. επί  εντοπισμού απασχόλησης μερικώς απασχολούμενου   εκτός ωραρίου εργασίας
 • Υποχρέωση εργοδότη για την τήρηση στοιχείων
 • Ο χειρισμός της άδειας Άνευ Αποδοχών και οι υποχρεώσεις προς το ΙΚΑ
 • Οι μειωμένες ημέρες ασφάλισης σε εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης και ο χειρισμός του ΙΚΑ
 • Αποζημίωση αποχωρούντων με προϋποθέσεις πλήρους συνταξιοδότησης. Τι πρέπει να προσεχθεί. Ποια έντυπα συμπληρώνονται
 • Μετακίνηση προσωπικού μεταξύ   παραρτημάτων. Πώς αντιμετωπίζεται
 • Οριστική αποχώρηση  του μισθωτού από τον αρχικό εργοδότη και σύναψης νέας σύμβασης με καινούργια επιχείρηση. Ποιο το διαδικαστικό πλαίσιο
 • Ποια στοιχεία αποτελούν κατά το ΙΚΑ αποδεικτικά διακοπής σύμβασης εργασίας
 • Ποια τα ανώτατα όρια υπερωριακής απασχόλησης. Τι πρέπει να προσεχθεί σε τυχόν έλεγχο εκτός ωραρίου εργασίας
 • Το  Βιβλίο υπερωριών και το βιβλίο αδειών ως στοιχεία ελέγχου.  Σύννομος τρόπος τήρησης τους
 • Η Συμπλήρωση του Εντύπου Ε11 ως μέσο πρόληψης επιβολής κυρώσεων
 • Πως συμπληρώνεται το Ε11 όταν έχει γίνει υπέρβαση ορίων βραχείας ασθενείας
 • Ποια η δήλη ημέρα καταβολής επιδομάτων εορτών , επιδόματος αδείας επί διακοπής της εργασιακής σχέσης
 • Η απασχόληση τις Κυριακές & αργίες . Το πλαίσιο σύννομης διαχείρισης από τη σκοπιά του ελέγχου

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Οι δηλώσεις συμμετοχής έχουν λήξει.

ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ;

Δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις ή Επικοινωνήστε μαζί μας