Η γνώση βρίσκεται παντού

στην Epsilon Νet Training τη μοιραζόμαστε!

Επιδοτούμενα Σεμινάρια Εργαζομένων Λ.Α.Ε.Κ. 1-25

Προγράμματα κατάρτισης για εργαζόμενους σε μικρές επιχειρήσεις με προσωπικό από 1 έως 25 άτομα

Πλαϊνό μενού

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΕΚ 1-25 ΕΤΟΥΣ 2016

Στη διαύγεια δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος του ΟΑΕΔ για το Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ 1-25) έτους 2016.

Δείτε την εγκύκλιο εδώ.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το επιδοτούμενο πρόγραμμα ΛΑΕΚ δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις που απασχολούν 1-25 άτομα και είναι μέλη του φορέα εκπροσώπησης εργοδοτών, να καταρτίσουν το προσωπικό τους.

Δηλώστε Συμμετοχή

Απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής:

1.Η επιχείρηση να έχει καταβάλει στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0,24) για τους εργαζόμενους της

2.Να μην χρηματοδοτείται από άλλο πρόγραμμα κατάρτισης του ΟΑΕΔ και του ΛΑΕΚ για τους εργαζόμενους που λαμβάνουν μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης


Στο πρόγραμμα κατάρτισης μπορούν να συμμετέχουν και εργαζόμενοι ως ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ που προέρχονται από επιχειρήσεις που απασχολούν από 1-25 άτομα: 

 • των οποίων οι εργοδότες δεν καλύπτονται από φορείς εκπροσώπησης εργοδοτών
 • των οποίων οι εργοδότες δεν επιθυμούν τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα κατάρτισης μέσω του φορέα εκπροσώπησης του κλάδου τους ή
 • το αντικείμενο απασχόλησής τους δεν τους επιτρέπει να έχουν σταθερό εργοδότη υπό τον όρο ότι καταβάλλεται γι΄ αυτούς η εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0,24%)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται σε 5€/ εκπαιδευτική ώρα, συνολικά 160€.

Αντικείμενα κατάρτισης

Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης περιλαμβάνει θεματικές ενότητες με περιεχόμενο συναφές με το επάγγελμα ή την ειδικότητα του κλάδου που υπάγεται ο εργοδοτικός φορέας. Ενδεικτικά, οι εργαζόμενοι μπορούν να εκπαιδευτούν πάνω σε θεματολογίες όπως:

 • Λογιστικά - Οικονομικά 
 • Εργατικά - Ασφαλιστικά
 • Πληροφορική
 • Επαγγελματικές δεξιότητες (Εξυπηρέτηση Πελατών, Πωλήσεις, Μάρκετινγκ, κ.α)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Τα προγράμματα κατάρτισης :

 • Υλοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας, σε πρωινό ή βραδινό ωράριο και μέχρι τις 22.00
 • Περιλαμβάνουν μόνο θεωρητικό μέρος και η διάρκεια ορίζεται στις 32 ώρες
 • O αριθμός των διδακτικών ωρών ημερησίως δεν υπερβαίνει τις τέσσερις (4)
 • Δεν επιτρέπεται κατάρτιση κατά τις Κυριακές και επίσημες αργίες


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε:

 • Για την Αθήνα, με την κα Στέλλα Διαμάντη στο τηλέφωνο 211 5007000 (εσωτ. 2711) και στο email: console.ath@epsilonnet.gr
 • Για την Θεσσαλονίκη, με την κα Χαρά Γκουμάση στο τηλέφωνο 2310 981700 (εσωτ. 1726) και στο e-mail: h.goumasi@epsilonnet.gr

Εναλλακτικά, για δήλωση συμμετοχής στα προγράμματα ΛΑΕΚ παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα:

+ δύο = οκτώ

Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά

ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ;

Δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις ή Επικοινωνήστε μαζί μας