Η γνώση βρίσκεται παντού

στην Epsilon Νet Training τη μοιραζόμαστε!

Εξειδίκευση στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)

Ειδικό Λογιστικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για λογιστές – φοροτεχνικούς και βοηθούς λογιστών

Πλαϊνό μενού

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Κ.Ε.Κ. του Ε.Κ.Π.Α.), παρουσιάζει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα επαγγελματικής εξειδίκευσης και απόκτησης εμπειρίας με τίτλο 

Εξειδίκευση στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.) 

Η παρακολούθηση του προγράμματος γίνεται σε χώρους εγκεκριμένους από το Ε.Κ.Π.Α., με εισηγητές μέλη του Δ.Ε.Π. του Ε.Κ.Π.Α., καθώς και εξειδικευμένα στελέχη της αγοράς, με πλούσια διδακτική εμπειρία και εγκεκριμένους από το Ε.Κ.Π.Α.. 

Τώρα και Webinar! Δυνατότητα παρακολούθησης και μέσω διαδικτύου μόνο από την Epsilon Net. Δήλωσε συμμετοχή στο Πρόγραμμα, όπου και αν κατοικείς!

Κύριο χαρακτηριστικό του εν λόγω εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η παρουσίαση των νέων Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ε.Λ.Π.) και η απόλυτη συμβατότητα της εκπαιδευτικής αυτής διαδικασίας με τη καθημερινή εργασιακή πρακτική, καθώς επίσης και η άμεση ικανοποίηση των αναγκών των επιχειρήσεων στις απαιτήσεις των νέων λογιστικών προτύπων και της προσαρμογής των διαδικασιών τους σε αυτά.

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Ε.Κ.Π.Α. ενσωματώνει σύγχρονες μεθοδολογίες εντοπισμού επαγγελματικών δεξιοτήτων, προκειμένου να επιτυγχάνεται η μεταφορά και η αξιοποίηση της γνώσης στον εργασιακό χώρο. 

Το επαγγελματικό Λογιστικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εξειδίκευση στα Ε.Λ.Π.» έχει διάρκεια σαράντα (40) διδακτικών ωρών και περιλαμβάνει δια ζώσης εκπαίδευση σε σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις τόσο στην ΑΘΗΝΑ, όσο και στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. 

Οι υποψήφιοι συμπληρώνουν πριν την έναρξη του κάθε προγράμματος Αίτηση Εγγραφής, καθώς και ειδικό Ερωτηματολόγιο, με το οποίο αξιολογείται από τους καθηγητές του προγράμματος το επίπεδο του κάθε συμμετέχοντα και οι ανάγκες του.

Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος οδηγεί στη χορήγηση Πιστοποιητικού Εξειδίκευσης – Επιμόρφωσης. 

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με την εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρία πληροφορικής & υψηλής τεχνολογίας EPSILON NET, η οποία υποστηρίζει 20.000 εταιρείες και λογιστικά γραφεία σε όλη την Ελλάδα.

Δηλώστε Συμμετοχή

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Λογιστές, Φοροτεχνικούς, Οικονομολόγους, Οικονομικούς Διευθυντές, σε στελέχη Λογιστηρίων και σε Βοηθούς Λογιστών.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

Επιστημονική επιτροπή του προγράμματος “Εξειδίκευση στα Ε.Λ.Π.” :

 • Δημήτριος Βασιλείου Καθηγητής
 • Νικόλαος Ηρειώτης Καθηγητής, Πρόεδρος Οικονομικού Τμήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
 • Ιωάννης Μίχος Οικονομολόγος

Εισηγητές του προγράμματος “Εξειδίκευση στα Ε.Λ.Π.” :

 • Κωνσταντίνος Καραμάνης Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας Σύνταξης του Νομοσχεδίου για τα Ε.Λ.Π.,
 • Παναγιώτης Βρουστούρης Ορκωτός Ελεγκτής, Μέλος της Ομάδας Εργασίας για τα Ε.Λ.Π.

Καθώς και άλλοι Καταξιωμένοι Ορκωτοί Ελεγκτές με μεγάλη πρακτική και εκπαιδευτική εμπειρία με ειδίκευση στις λογιστικές αρχές και στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

Το πρόγραμμα καλύπτει το φάσμα των κάτωθι μαθημάτων που χαρακτηρίζονται ως «Πρακτικά Γραφεία» δεδομένης της φυσιογνωμίας τους και της βαρύτητας που δίνεται στην πρακτική πλευρά των θεμάτων που πραγματεύονται: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ - Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Ανάλυση – Παραδείγματα - Εφαρμογή    

 • Πεδίο εφαρμογής, νέες αρχές σύνταξης Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, έννοιες ‐ ορολογία 
 • Κανόνες επιμέτρησης, μέθοδοι
 • Παραδείγματα  λογιστικής αντιμετώπισης – εγγραφών για όλες τις περιπτώσεις συναλλαγών – γεγονότων βάσει των ΕΛΠ         
 • Αντιστοίχιση και προσαρμογή των λογαριασμών  του Ε.Γ.Λ.Σ. με τους λογαριασμούς των  Ε.Λ.Π.  - Ανάλυση Σχεδίου Λογαριασμών Ε.Λ.Π 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ – Κατάρτιση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων  

 • Παραδείγματα κατάρτισης Χρηματοοικονομικών καταστάσεων ανά οντότητα 
 • Προετοιμασία κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων, παραδείγματα σύνταξης και ιδιαιτερότητες, σημεία που χρήζουν προσοχής  
 • Μετάβαση στις νέες οικονομικές καταστάσεις των Ε.Λ.Π. - Πρακτική Εφαρμογή
 • Ανάλυση, Ιδιαιτερότητες, Ισολογισμού, Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης, Κατάστασης Μεταβολών Καθαρής Θέσης, Κατάστασης Χρηματορροών, Προσαρτήματος

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ & ΒΙΒΛΙΑ

Στους συμμετέχοντες θα διανεμηθούν βιβλία που καλύπτουν πλήρως τη διδακτέα ύλη καθώς και συμπληρωματικό εκπαιδευτικό υλικό, όπου χρειάζεται. Επίσης το εκπαιδευτικό υλικό θα είναι διαθέσιμο και σε ηλεκτρονική μορφή (e-book) μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Κ.Π.Α.. Τα βιβλία και το λοιπό εκπαιδευτικό υλικό παρέχονται δωρεάν στους συμμετέχοντες.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Η μέθοδος εκπαίδευσης και το εκπαιδευτικό υλικό έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι πλήρως εναρμονισμένα με τη φιλοσοφία της πρακτικής προσέγγισης του αντικειμένου και περιλαμβάνουν: 

 • Πραγματικά λογιστικά γεγονότα και εγγραφές
 • Παρουσιάσεις σε power point ή ειδικές διδακτικές διαφάνειες
 • Case Studies με πραγματικά γεγονότα
 • Φακέλους μελέτης με θεωρητικές σημειώσεις & πρακτικά παραδείγματα
 • Ασκήσεις στο σπίτι πάνω σε ειδικό λογισμικό που διατίθεται δωρεάν

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Βρουστούρης
Παναγιώτης

Βρουστούρης Παναγιώτης

karamanis-photo.jpg

Καραμάνης
Κωνσταντίνος

Βιογραφικό

Καραμάνης Κωνσταντίνος

ρουκουνακησ.png

Ρουκουνάκης
Χρήστος

Ρουκουνάκης Χρήστος

starakis.jpg

Σταράκης
Γεώργιος

Σταράκης Γεώργιος

ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ;

Δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις ή Επικοινωνήστε μαζί μας